Career Sweden

Rekrytera utrikesfödda akademiker med kompetens inom ekonomi, bank, finans, försäkring, HR och kommunikation.

Hej arbetsgivare. Här finns kompetens att ta vara på. Internationell mångfald bidrar till lönsamma företag och många andra positiva effekter, men det är ofta är lättare sagt än gjort att gå från tanke till handling. Det kan vi hjälpa till med.

Vi genomför rekryteringsprocesser med utlandsfödda akademiker som har rätt kompetens och kvalifikationer men ännu inte kommit in på den svenska arbetsmarknaden. Dessutom ingår coachning och handledning under hela processen för att allt ska gå så smidigt som möjligt.

Passar bra när:

  • ni vill öka mångfalden på arbetsplatsen
  • ni ska rekrytera till en tjänst som inte kräver flytande kunskaper i svenska
  • ni har internationella kunder där lokala erfarenheter behövs
  • det är dags att gå från tanke till handling i mångfaldsarbetet.

Rekrytera med mångfald - så går det till:

Urval

Utifrån er kravprofil tar vi fram ett urval av kandidater med rätt kompetens för rollen.

Intervjuer & tester

Vi håller djupintervjuer och olika tester med kandidaterna. Utifrån dessa presenterar vi de bäst lämpade för den aktuella tjänsten.

Anställning

Den kandidat ni väljer att anställa får en 6 månaders praktikanställning med förhoppning om en tillsvidareanställning.

Stöttning hela vägen

Under hela processen får både du som kund och kandidaterna coachning, stöttning och handledning från oss. Ni kan dessutom få stöd för att bygga en mer inkluderande företagskultur långsiktigt genom till exempel workshops, coachning och hjälp att ta fram och genomföra mångfaldsplaner.

Kontakta oss

Fyll i formuläret så återkommer vi så snart som möjligt! Du når oss också på 08-545 880 55.