Career Sweden - mångfald inom ekonomi, bank, finans och försäkring

En bred internationell mångfald gynnar företagens verksamhet på många sätt, men det kan vara en utmaning att gå från tanke till handling och implementera sin mångfaldsplan i praktiken. Därför har Amendo tillsammans med Incluso tagit fram programmet Career Sweden för rekrytering av utrikesfödda akademiker med kompetens inom ekonomi, bank, finans och försäkring.

Rekrytering av utrikesfödda akademiker inom ekonomi

Career Sweden innebär att Amendo och Incluso tillsammans genomför rekryteringsprocesser med utlandsfödda kandidater som ännu inte kommit in på den svenska arbetsmarknaden, men har rätt kompetens och kvalifikationer för olika roller inom ekonomi, bank, finans och försäkring. Utöver rekryteringsprocessen ingår även coachning och handledning för både kund och kandidat för att göra insteget i arbetslivet så smidigt som möjligt.

Incluso är specialister på mångfaldsarbete och etablering av utrikesfödda akademiker på den svenska arbetsmarknaden. Tillsammans med vår expertis inom rekrytering av ekonomer och andra roller i vår nisch kan vi hjälpas åt att ta vara på den kvalificerade arbetskraft som i dag är outnyttjad, och på så sätt bidra till ökad mångfald hos våra kunder.

Mångfald genom Career Sweden - så går det till

Programmet innebär att vi, efter kravprofil hos kund, tar fram ett urval av kandidater med rätt kompetens för rollen. Kandidaterna genomgår djupintervjuer och tester och de mest lämpade presenteras sedan för kund. Den kandidat som kunden väljer att anställa får en 6 månaders praktikanställning med förhoppning om en tillsvidareanställning. Under programmets gång hjälps Amendo och Incluso åt med coachning, stöttning och handledning för såväl kund som kandidat. Parallellt erbjuder vi även stöd för att bygga en mer inkluderande företagskultur långsiktigt, genom till exempel workshops, coachning och hjälp att ta fram och genomföra mångfaldsplaner. 

I baspaketet ingår:

 • Kravprofil hos kund
 • Selektering och urval av kandidat
 • Djupintervju och tester
 • Presentation till kund
 • Praktikantcoachning, 2 tillfällen
 • Fadderskapsupplägg
 • Arbetsplatsbesök, praktikant och chef efter 3-5 månader
 • Rekryteringsgaranti, 3 månader

I det stora paketet ingår: 

 • Baspaket (se ovan)
 • Chefsstöd, 6 gånger
 • Stöd i att genomföra det strategiska mångfaldsarbetet, 10 timmar
 • Workshops i diversity management, halvdag 4 timmar
 • Affärskultur, 2 timmar

Inkluderande samhälle som vision

Kandidaterna har starka akademiska meriter och kvalifikationer för olika roller inom ekonomi, bank, finans och försäkring och är motiverade att komma in på den svenska arbetsmarknaden och bidra med sin kompetens. Vissa har kommit till Sverige väldigt nyligen medan andra har varit här i ett par år och därmed börjat komma in i det svenska språket.

Företag har i sin tur bättre möjligheter till att förstå sina kunder och sin marknad med medarbetare och kompetens från olika bakgrunder, vilket bidrar till ökad lönsamhet. Med andra ord är det en stor vinning för företag att ta vara på den kompetens och erfarenheter som personer med olika bakgrund tillför.

Vi vet även att det mest effektiva sättet att nå ett integrerat samhälle är genom arbetsmarknaden. Vår vision är att arbetsgivarna tar vara på all den kompetens som finns i landet för ett öppnare och mer inkluderande samhälle på alla nivåer.

Vill du veta mer?

Är du intresserad av att höra hur Career Sweden skulle kunna se ut i er organisation? Tveka inte att kontakta oss för ett förutsättningslöst möte. 

Ni kan också läsa mer om Incluso på deras hemsida.