De tre viktigaste chefsegenskaperna i framtiden

Att kunna hantera förändringar samt ha en kommunikativ och coachande förmåga är de viktigaste egenskaperna för chefer i framtiden. Det visar en undersökning från tidningen Chef, och trenden syns tydligt även under våra ledarskapsutbildningar.

Förmåga att hantera förändring

Enligt en undersökning som tidningen Chef genomfört bland drygt 1000 chefer, svarade 25 procent att en av de viktigaste chefsegenskaperna i framtiden kommer att vara förmågan att kunna hantera förändringar. Som chef hanterar du stora och små förändringar hela tiden och i framtiden kommer det att bli en ännu större del av ledarskapet. En av de viktigaste uppgifterna för att lyckas med förändringsarbetet är att få med medarbetarna och få dem att förstå syftet med förändringen.

Chefers kommunikativa och coachande förmåga

Utöver förmågan att hantera förändringar tros chefens kommunikativa och coachande förmåga vara viktigast.

– Chefens kommunikativa förmåga är ofta helt avgörande för att kunna motivera och skapa förståelse för nya arbetsrutiner och andra stora beslut och direktiv. Många gånger är detta i sammanhang som under arbetets gång förändras, vilket ställer nya oväntade krav på både chefskap och medarbetare. Vi kan tydligt se att dessa krav fortsätter att öka. Under vår utbildning ”Leda i förändring” tar vi del av många chefers svåraste och mest krävande utmaningar kring att involvera och engagera medarbetare i ett tidigt stadium inför kommande förändringar, berättar Erika Brännström som arbetar med chefs- och grupputveckling på Amendo.

Allt går snabbare

Idag är förändringstakten mycket snabbare än tidigare, men chefer förväntas fortfarande ligga i fas, eller steget före.

– Det är en väldigt vanlig utmaning som många chefer har behov av att utveckla och hitta formen för och tar hjälp av oss för att få coaching i. Vi ser också att dessa frågor har blivit allt viktigare och fått ett större utrymme än tidigare, vilket är positivt eftersom man därmed kan se till att vara bättre rustad för att hantera de nya kraven, säger Erika Brännström.

Källa: Chef.se