Framtidens viktigaste chefsegenskaper

Att kunna hantera förändringar samt ha en kommunikativ och coachande förmåga är de viktigaste egenskaperna för chefer i framtiden. Det är en trend som syns tydligt hos ledare i alla bolag och branscher. Här listar vi de chefsegenskaper som kommer att vara viktiga i framtiden.

penna_blomma_block_hand_skrivbord

Förmåga att hantera förändring

Som chef hanterar du stora och små förändringar hela tiden och i framtiden kommer det att bli en ännu större del av ledarskapet. En av de viktigaste uppgifterna för att lyckas med förändringsarbetet är att få med medarbetarna och få dem att förstå syftet med förändringen – annars kan det vara svårt att bygga upp ett företag som står fast när allt runt omkring tycks förändras.

Chefers kommunikativa och coachande förmåga

Utöver förmågan att hantera förändringar tros chefens kommunikativa och coachande förmåga vara viktig. Erika Brännström arbetar som Head of People and Culture på Amendo.

– Chefens kommunikativa förmåga är ofta helt avgörande för att kunna motivera och skapa förståelse för nya arbetsrutiner och andra stora beslut och direktiv, säger hon och fortsätter:

– Många gånger är detta i sammanhang som under arbetets gång förändras, vilket ställer nya oväntade krav på både chefskap och medarbetare. Vi kan tydligt se att dessa krav fortsätter att öka. Under vår utbildning ”Leda i förändring” tar vi del av många chefers svåraste och mest krävande utmaningar kring att involvera och engagera medarbetare i ett tidigt stadium inför kommande förändringar.

Hantera förändringstakten

Idag är förändringstakten mycket snabbare än tidigare, men chefer förväntas fortfarande ligga i fas, eller steget före. Erika Brännström berättar att det är en av de vanligaste utmaningarna som chefer tar hjälp av Amendo för att få coachning i.

– Vi ser att dessa frågor har blivit allt viktigare och fått ett större utrymme än tidigare, vilket är positivt eftersom man därmed kan se till att vara bättre rustad för att hantera de nya kraven.

Prioritera värderingsarbetet

Något som blommat upp ordentligt under de senaste åren är att låta företagets värderingar ta större plats i hela verksamheten och detta är något som framtidens ledare måste jobba aktivt med. Anledningen är att det har visat sig bli allt viktigare för medarbetare att känna att deras värderingar stämmer överens med företagets. De unga människor som ger sig in i arbetslivet idag har inte lönen som största drivkraft, istället vill de jobba med något de brinner för och som de kan stå bakom. Nyckeln är att undvika tomma ord och låta värderingarna lysa igenom hela organisationen.

Vill du läsa mer om vilka egenskaper som kännetecknar en bra chef och hur du motiverar  dina medarbetare? Här kan du läsa om hur du ökar motivationen på arbetsplatsen.