Visselblåsning - Amendo Group

Amendo Groups funktion för visselblåsning.

Vad är visselblåsning och vad kan du visselblåsa?

För oss inom Amendo Group är det grundläggande att alla våra medarbetare känner sig trygga på sin arbetsplats. Vi värdesätter också en hållbar, transparent och rättvis kultur med ständig utveckling och förbättring i fokus. Vår visselblåsarfunktion ger alla medarbetare möjlighet att rapportera ett missförhållande eller oetiskt beteende – allt från sexuella trakasserier, penningtvätt, korruption till kränkande särbehandling.

Vid ett missförhållande eller oetiskt beteende uppmanar vi dig att i första hand kontakta din närmsta chef.

Hur fungerar det?

Amendo Group använder en extern portal, Nordic Whistle, för visselblåsning. Du når portalen via knappen nedan. Följ instruktionerna som anges på sidan för att rapportera ditt ärende. Din rapport är anonym och konfidentiell.