Covid-19

Pandemin påverkade oss alla som arbetsgivare, arbetstagare och samhällsmedborgare. Inom Amendo Group, med dotterbolagen Amendo Bemanning & Rekrytering, Amendo Tech och Lagotto Executive Search & Interim, har vi som företag ett fortsatt ansvar att följa utvecklingen och ta del av den information och eventuella rekommendationer från våra myndigheter.

Som arbetsgivare agerar vi ansvarsfullt för våra medarbetares, kandidaters och kunders bästa. Som arbetstagare månar vi om våra kollegor, kandidater och kunder. Vår målsättning är att alltid anpassa våra arbetssätt för att på bästa sätt bibehålla kontinuitet i vårt arbete och samtidigt följa de eventuella regler och rekommendationer som samhället förser oss med. Även om myndigheternas rekommendationer och de flesta restriktioner nu tagits bort i och med den minskade smittspridningen, behöver vi fortsätta att följa utvecklingen och myndigheternas information.

Vi kan konstatera att vår digitala infrastruktur i kombination med ett väl etablerat och flexibelt arbetssätt hjälper oss till att inte vara beroende av fysiska möten. Vi fortsätter gärna träffa dig som kund och kandidat via Teams eller andra digitala kanaler som alternativ om du inte har möjlighet att ses i fysiskt möte.

Vi ser fram emot att möta dig som kund, i intervjuer med dig som kandidat och att träffas som kollegor på våra fina kontor eller ute på uppdrag. Men vi tror också på en flexibilitet och att pandemin har hjälpt oss till att hitta nya former för effektiva och bra möten – oavsett hur vi ses!

Vi välkomnar dig att delta vid de webinars och andra aktiviteter vi bjuder in till via Amendos Linkedin, Lagottos Linkedin och Amendo Techs Linkedin.

Behöver du hjälp med att hitta morgondagens kompetens så kan och vill vi mer än gärna hjälpa till!
Kontakta Amendo
Kontakta Lagotto
Kontakta Amendo Tech

Söker du jobb eller nytt uppdrag?
Se alla lediga jobb hos Amendo
Se alla publika uppdrag hos Lagotto
Se alla karriärmöjligheter hos Amendo Tech

I det fall du har frågor är du varmt välkommen att kontakta vår Head of People and Culture Erika Brännström.

Här finner du ett antal informativa länkar:
Folkhälsomyndigheten ger allmänna råd för skydd mot smitta samt här.
Krisinformation.se
Försäkringskassans hemsida
Almega
UD
Arbetsmiljöverket
Socialstyrelsen
WHO (World Health Organisation)
ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control)

I det fall du inte finner svar på dina frågor kan du ringa det nationella informationsnumret 11313.