Executive Search

När du vill hitta och anställa chefer, specialister och andra nyckelpersoner till högre befattningar.
Hur kan vi hjälpa dig?

Ska du rekrytera en chef, specialist eller annan nyckelroll till ditt företag? Vi har många års erfarenhet av att aktivt söka upp rätt kompetens inom ekonomi, bank, finans och försäkring till ledande positioner.

Med vår hjälp får du tag på de bäst lämpade kandidaterna som ofta kan vara svåra att hitta genom vanliga rekryteringsprocesser. Vi vet att det kräver dedikerad expertis och fingertoppskänsla tillsammans med erfarenhet av att arbeta under sekretess. Vi sonderar terrängen och genom väl beprövade metoder blir det sedan enkelt för dig att välja rätt.

Exempel på roller vi tillsätter:

 • Chefer: VD, CFO, Chief Compliance Officer, Försäljningschef, Affärs-/Regionansvariga chefer.
 • Specialister: Bolagsjurist, Compliance Officer/ Manager, Risk Manager, Affärsstrateg, Produktspecialist.
 • Mellanchefer: Gruppchef, Redovisningschef, Kreditchef, Analyschef, CRM-ansvarig.

Passar bra när:

 • få kandidater matchar den efterfrågade kompetensen
 • kandidaterna du vill attrahera inte aktivt söker nytt arbete
 • rekryteringen behöver hållas konfidentiell
 • bearbetning behövs för att väcka intresse hos utvalda personer.

Referensuppdrag

Vi är experter på att rekrytera chefer, ledningsroller och specialister inom ekonomi, bank, finans, försäkring och IT. Beviset är alla lyckade rekryteringar vi genomfört under åren. Här är ett urval:

 • Data Protection Officer till ICA-Gruppen
 • Chief Digital Officer till Alandia
 • CFO till Wasa Kredit
 • Försäljningschef till Länsförsäkringar Mäklarservice
 • Senior Bolagsaktuarie till Folksam Liv

Vår searchprocess

Kravprofil

Rekryteringen börjar med att vi tillsammans skapar en kravprofil som definierar vilken kompetens som krävs för rollen. Den används sedan som styrdokument genom hela processen.

Kartläggning

Våra researchers kartlägger andra branscher och bolag där lämpliga kandidater befinner sig. Vid annonsering skriver vi annonstexter som tydligt beskriver företaget, tjänsten och attraherar kandidater.

Long list

Genom uppsökande arbete samlar vi ihop en stor bas av kandidater som utifrån kompetens och profil är intressanta för tjänsten. Alla kandidater kontaktas och utvärderas sedan via telefonintervju.

Short list

Utifrån telefonintervjuer och bearbetning väljer vi ut intressanta kandidater för den aktuella tjänsten som vi håller strukturerade intervjuer med.

Logiskt test

De kandidater som återstår i processen får genomföra ett webbaserat logiskt test. Vi använder oss av Matrigma och säkerställer att inga kandidater missas.

Kandidatpresentation

Vi presenterar de utvalda kandidaterna både muntligt och skriftligt för ett slutgiltigt urval.

Personlighetstest

När du med vår hjälp valt ut de kandidater som lämpar sig bäst, genomför vi olika personlighetstester. För detta använder vi oss av Hogans HPI/HDS och MVPI.

Bakgrundskontroll & referenstagning

För att säkerställa slutkandidatens lämplighet gör vi en bakgrundskontroll tillsammans med en grundlig referenstagning med minst tre referenser som kandidaten lämnar till oss.

Kontakta oss