Nya medarbetare anställs när sysselsättningen ökar

Sysselsättningen fortsätter att öka under 2011 och nya medarbetare kommer att rekryteras. Det tror en majoritet av beslutsfattarna inom bank-, finans- och försäkringsbranschen i Amendos Sysselsättningsbarometer.

Sittandes man knyter händerna, Amendo

Mer än hälften av de tillfrågade i undersökningen kommer att fastanställa för att möta det ökade behovet av personal under 2011 och mer än var tionde chef räknar med att hyra in personal.

– Vi märker stor efterfrågan både på rekrytering av fast personal och inhyrning. Företagen har precis kommit från tuffa tider och är försiktiga med att anställa direkt, därför är det extra stor efterfrågan på hyrpersonal just nu, berättar Susanne Bagger, VD på Amendo.

Svårt att hitta personal med rätt kompetens

Undersökningen visar att det är avgörande för fler än nio av tio chefer att hitta medarbetare med rätt kompetens. Och nästan hälften upplever att det är svårt att hitta den rätta kompetensen.

– Företagen letar ofta efter en specifik kompetens men det är lika viktigt att personen också passar in på företaget . Man letar efter personligheter som vill vara med, stå bakom och satsa på företagets kommande utmaningar och visioner, säger Susanne Bagger.

Rekryteringsföretag – en kostnadseffektiv lösning

Över hälften inser vikten av att arbeta med en extern partner inom rekrytering och många tycker att det är en kostnadseffektiv lösning. Drygt en tredjedel planerar att sköta rekryteringsprocessen på egen hand.

– Framförallt sjunker administrationskostnaden när man anlitar ett rekryteringsföretag. Ett rekryteringsföretag har ett stort nätverk och upparbetade rutiner för att hitta rätt personer, därför blir processen snabbare. Ett bra samarbete med rätt leverantör är viktigt för att hitta och attrahera de bästa talangerna, säger Susanne Bagger.

Kampen hårdnar om topptalangerna

Begrepp som Talent Management och Employer Branding blir allt vanligare i branschen. Trots det instämmer endast hälften i påståendet att deras arbetsgivare arbetar aktivt med både Employer Branding och Talent Management.

– När alla slåss om samma talanger måste företagen jobba för att få ett attraktivt varumärke. Det är också viktigt att behålla sina talanger, det gör man genom att erbjuda utvecklingsmöjligheter och intressanta karriärmöjligheter, avslutar Susanne Bagger.

Om sysselsättningsbarometern

Amendos sysselsättningsbarometer genomförs bland 2 500 chefer, HR-specialister och beslutsfattare inom bank-, finans- och försäkringsbranschen. Undersökningen kartlägger branschens syn på sysselsättningen för det kommande året, om och hur företagen planerar att rekrytera ny personal samt hur väl förberedd branschen är avseende att attrahera och rekrytera medarbetare med rätt kompetens. Nytt i årets barometer är frågor kring hur aktiv branschen är i arbetet med Employer Branding och Talent Management.