Förändringsledning och agilt lärande – viktigt för en hållbar organisation

Under våren har två av Amendos konsultchefer i Sundsvall gått en kurs i förändringsledning vid Mittuniversitetet. Kursen ingår i ett pilotprojekt som syftar till att ta fram en ny typ av flexibel vidareutbildning för specialister inom bank- och försäkringsbranschen. Här delar de med sig av sina tankar och erfarenheter om kursen.

pennor_rosa_blå

Banker som anställer robotuvecklare, kundtjänster som tränar robotar till att svara på kundsamtal. Det är bara glänt på dörren till hur framtiden kommer att se ut. Organisationer med traditionella strukturer får allt tuffare att hänga med i utvecklingen och hitta nya vägar och plattformar för att tillgodose kunders alltmer diversifierade önskemål. Många kommer därför att behöva fundera över en mer agil organisationsstruktur och inte minst hur man ska ta sig dit. Det här med förändringsledning tycker jag och min kollega på Amendos kontor i Sundsvall är spännande, så vi valde att ta en kortare kurs på Mittuniversitet.

En arbetsmarknad i förändring

Vi lever just nu i en kaotisk och utmanande tid. Många av oss funderar säkert på hur det kommer att bli efter det och framförallt hur det kommer att se ut på våra arbetsplatser. För oss som arbetar inom rekryterings- och bemanningsbranschen går mycket av funderingarna till framtiden kompetens. Vilka kompetenser kommer att försvinna och vilka kompetenser kommer till? Med all sannolikhet kommer vi att se nya kompetenser vi inte ens visste fanns. Vem skulle till exempel kunna ana att våra kunder bankerna rekryterar och utbildar robotutvecklare. Allt för att möta en allt mer digitaliserad värld.

Den här förändringen kommer att sätta organisationer på hårda prov när det kommer till att hänga med i de snabba svängarna. Anställda kommer att behöva lämna sin trygga zon med de normala strukturerna och hierarkiska ordning för att på ett följsamt sätt möta kundernas förväntningar. Det här med agila arbetsmetoder tycker jag och min kollega är spännande att fundera över. När vi nu går en utbildning i förändringsledning passar vi på att skriva vårt fjärde och sista arbete om just hur man kan gå tillväga i ett bolag när man genomför en omfattande förändringsresa.

Intensivt, spännande och lärorikt – det här kommer jag definitivt att ha nytta av när jag hjälper bolag att rekrytera chefer och ledare.

BUFFL – pilotprojekt för kompetensutveckling inom bank- och finansbranschen

Som samarbetspartners till CER, Centrum för forskning om ekonomiska relationer, har vi fått möjligheten att ta del av BUFFL- projektet (branschutveckling hos banker och försäkringsbolag genom flexibelt livslångt lärande) som är ett tvåårigt pilotprojekt där en ny typ av flexibel vidareutbildning för specialister ska tas fram. Det både givande och intressant för oss som har våra kunder inom bank-och finanssektorn att delta i en utbildning med andra studenter från nischen. Vi lär oss mycket som vi kan ha nytta av i våra kundmöten.

– Projektet är det första i sitt slag i Sverige, och syftet är att ta fram en nationell modell för vidareutbildning som ska kunna appliceras på olika typer av branscher och utbildningsinstitutioner, säger Peter Öhman, Centrumledare för CER och forskare vid Mittuniversitetet.

Projektet har tilldelats sex miljoner kronor från innovationsmyndigheten Vinnova. Lärosätena arbetar tillsammans med Handelsbanken, Interrevisorerna IIA Sweden, Länsförsäkringar AB, Länförsäkringar i Västernorrland, Nordea, SEB, Skandia och Sparbanken Skåne, för att ta fram kursinnehåll och en pedagogisk modell.

– Mixen mellan akademin och näringslivet är en nyckelfaktor för att lyckas i projektet. Vi behöver branschernas blick och erfarenhet för att kunna ta fram en modell som tillgodoser behov av  kompetensförsörjning och kompetensutveckling, säger Peter Öhman.

En förändringsresa mot ett agilt arbetssätt

Kursen ger 1,5 högskolepoäng och undervisning har denna gång skett helt på distans. Vi har arbetat med ett antal olika inlämningsuppgifter, sett föreläsningar och läst artiklar. Vi har diskuterat teorier, fått insikt i teoretiska perspektiv på förändringsledning och förändringsstrategier samt tittat på  metoder och modeller om ledarskap kring förändringsprocesser.

Som sista uppgift innan examination gör vi ett grupparbete om en tänkt förestående förändring. Vi har tittat på hur man skulle kunna gå tillväga i en förändringsresa mot ett agilt arbetssätt. Vi har pluggat, vi har klurat, vi har ändrat och börjat om. Nu är det dags att visa att vi tagit till oss utbildningen, så håll tummarna att det går bra för oss på den förestående examinationen!

För dig som har funderat på det här med det ständiga lärandet kan vi varmt rekommendera dig att ta någon av kurserna inom ramen för BUFFL-projektet. Du kan även läsa mer och ta del av Peter Öhmans egna tankar om projektet i vår artikel “Dags för nya lärandeformer inom högre utbildning”.