Så hanterar du svåra frågor från rekryteraren

Under en arbetsintervju kan du få frågor från rekryteraren som kan vara knepiga att svara på. Trots goda förberedelser kanske du aldrig har reflekterat över frågeställningen tidigare, eller så kommer du bara inte på något bra svar i stunden. Här har vi samlat några tips på hur du kan hantera situationen om du upplever att du får en svår fråga under en intervju.

 1. Be rekryteraren att utveckla eller omformulera frågan
  Kanske förstår du inte frågan helt. Då kan det vara bra att be rekryteraren att utveckla frågeställningen eller omformulera sig. På så vis får du andra infallsvinklar som kan hjälpa dig att hitta rätt och samtidigt får du lite extra tid att fundera över ditt svar.
 2. Ta god tid på dig
  Att ta lite extra tid på dig för att kunna ge ett bra svar är helt ok. Du behöver aldrig känna dig stressad över att svara omedelbart. Med lite extra betänketid får du chans att reflektera över frågeställningen och ge ett genomtänkt svar.
 3. Be att få återkomma
  Har du kört fast helt kan det vara bättre att gå vidare i intervjun för att sedan återkomma till frågeställningen längre fram igen. Be den som intervjuar dig om att få fundera lite och återkomma till frågan.
 4. Svara ärligt
  Kanske har du fått en fråga som känns obekväm att svara på av någon anledning. Oavsett varför så vinner du alltid på att svara ärligt på frågorna. Falska uppgifter brukar sällan löna sig i längden. Kom också ihåg att rekryteraren aldrig är ute efter att på något vis sätta dit dig, utan endast försöker få fram en komplett bild av vem du är.

Lycka till!