Amendo storsatsar i Göteborg

Vårt kontor i Göteborg har under de senaste åren varit en viktig del av Amendo och vi vill fortsätta att växa i region Väst. Därför kommer vi nu att göra en stor satsning på vår verksamhet i Göteborg.

Satsningen kommer bland annat att innebära ett ökat fokus på executive search och interim management, något som vi märker av en stor efterfrågan på bland våra kunder. Självklart behåller vi vår nisch med inriktning mot ekonomi, bank, finans och försäkring samtidigt som vi fortsätter vår resa mot att bli Nordens ledande. Kerstin Söderberg som tidigare varit regionchef i Göteborg kommer att ansvara för den satsningen och arbeta med såväl rekrytering som interimslösningar för tjänster på mer senior nivå. Kerstin har lång erfarenhet av chefs- och specialistrekrytering inom ekonomi, bank, finans och försäkring vilket gör att det blir ett naturligt steg för henne att ta sig an den rollen.

Ny regionchef till region väst

I samband med det kommer vi också att söka en ny regionchef till region Väst. Vår nya regionchef kommer att ansvara för att fortsätta bygga vår verksamhet i västra Sverige och på så sätt ha en nyckelroll i Amendos fortsatta utveckling.

Genom dessa satsningar hoppas vi kunna fortsätta växa tillsammans med våra kunder och vara en självklar aktör för tjänster inom ekonomi, bank, finans och försäkring.