Interimsträff med tema regelverksförändringar

Hur bibehåller vi våra kundrelationer i en tid av konstanta regelverksförändringar och vänder rapporteringstrenden snart? Det var några av ämnena som diskuterades på Amendos interimsträff igår tillsammans med våra interimskonsulter, kunder och några av branschens experter.

Under kvällen fick vi lyssna till Annelie Engström, chef inom försäkringsredovisning, och Sari Zander, VD på ett försäkringsbolag. De delade med sig av sina erfarenheter inom regelverk och hur den senaste tidens regelverksförändringar påverkar oss.

Det var bra uppslutning med många av våra interimskonsulter och kunder. Som interimspartner inom ekonomi, bank, finans och försäkring är dessa träffar en viktig del i att bygga upp och underhålla vårt nätverk.

– Min förhoppning är att vi på Amendo, genom vårt nätverk av erfarna kompetenta chefer och specialister, kan skapa ett naturligt forum för kompetens- och erfarenhetsutbyte på det här sättet, säger Åsa Ollert, ansvarig för Interim Management på Amendo.

Vi hoppas att ni som var här hade en lika trevlig kväll som vi. Vi vill också passa på att tacka Annelie och Sari för att ni delade med er av era erfarenheter!