Hur ökar du motivationen på arbetsplatsen?

Att vi tappar motivationen då och då på arbetsplatsen är inte ovanligt - speciellt inte under årets kallare månader eller efter en lång och skön semester. I stunder som dessa är det viktigt att du som chef vet hur du kan öka inte bara din egen motivation utan också hur du på bästa sätt kan öka motivationen bland dina medarbetare. Här ger vi tips på hur du kan öka motivationen på arbetsplatsen!

Det kan ibland vara lättare sagt än gjort att motivera andra. Men för ett framgångsrikt ledarskap är motivationen viktigare än någonsin! Så hur ökar du motivationen inom din organisation och hur undviker du de vanligaste fallgroparna? Här är våra bästa tips och tillvägagångssätt på hur du som chef bibehåller din egen motivation och hur du skapar den hos dina medarbetare.

  • Satsat mindre på styrning och mer på kommunikativ närvaro

Var närvarande, vistas ute i verksamheten, ställ frågor och lyssna på dina medarbetare och deras utmaningar i det dagliga arbetet.

  • Besluten ska fattas där de får sin konsekvens

Involvera medarbetarna och ge dem befogenheter – det ökar drivkraften! Våga delegera ansvaret och ge medarbetarna möjligheter att vara delaktiga i beslut som påverkar dem.

  • Ta din egen motivation på allvar

En omotiverad chef har en mycket större uppförsbacke framför sig än en motiverad chef. Hur ofta prioriterar du att fundera över dina egna drivkrafter och vad du behöver för att bibehålla dem? Avsätt tid för att identifiera vad som motiverar dig och säkerställ att du skapar förutsättningar för att ta dig dit.

 

Allt detta är färskvara och behöver därför vara en naturlig och frekvent återkommande i ditt ledarskap.

Är du intresserad av att ta del av fler tips på hur du ökar motivationen och tar din karriär i rätt riktning? Läs hur du på bästa sätt vänder dina motgångar till framgångar.