Bekämpa vårtröttheten

Istället för att bli pigg och mer energifylld när våren kommer, upplever ungefär fem procent av Sveriges befolkning en ökad trötthet. Orsaken kan vara vårtrötthet, men den går att bli av med.

– Vårt sömnhormon Melatonin påverkas av dagsljuset. Genom att exponera sig för dagsljus mitt på dagen kan man hjälpa kroppen att hitta rätt dygnsrytm, berättar Urban Svensson, företagsläkare på Previa.

Så här kan du motverka vårtrötthet:

  • Vistas utomhus så mycket som möjligt mitt på dagen
  • Sov ordentligt
  • Skapa regelbundenhet i både sömn- och matvanor. Kroppen gillar rutiner!
  • Undvik alkohol
  • Ät D-vitaminrik mat, exempelvis fet fisk eller överväg kosttillskott

När sömnen inte räcker till

Typiska symptom på vårtrötthet är en jet lag-liknande känsla i kroppen. Man är trött trots att man sover mycket och kan även känna av ett ökat sötsug som i sin tur leder till viktuppgång.

– De allra flesta klarar av årstidernas skiften utan problem, men är man extra känslig bör man vara snäll mot sig själv under den här perioden och vara extra noga med goda rutiner, säger Urban Svensson.

Goda vanor hjälper

Med relativt enkla medel går det dock att förebygga eller helt undvika symptomen som vanligtvis inte brukar hålla i sig längre än några veckor innan de går över av sig självt.

– Skapa exempelvis gemensamma arbetsplatsaktiviteter som sker utomhus. Mindre möten och avstämningar brukar även fungera utmärkt att genomföra under en kort promenad, avslutar Urban Svensson.

Hälsan i fokus hos Euro Accident

På försäkringsföretaget Euro Accident har man tagit ett helhetsgrepp om hälsa och välmående, både för sina kunder och inom organisationen.

– Eftersom vi arbetar med personrelaterade försäkringar, handlar det i allra högsta grad om människors hälsa. Kan vi medvetandegöra hur viktig hälsan är för våra kunder, kan vi också undvika att människor sjukskrivs och mår dåligt, berättar Staffan Johansson, försäljnings- och marknadschef på Euro Accident.

Alla dagar är viktiga

Att sedan även leva som man lär är en självklarhet för att affärsstrategin ska genomsyra hela verksamheten.

– För oss är det viktigt att arbeta långsiktigt med hälsofrämjande insatser alla dagar om året. Vi har exempelvis hälsoambassadörer som drar igång stegtävlingar och andra gemensamma aktiviteter. En timma varje arbetsvecka är även avsatt för fysisk aktivitet för de anställda, berättar Staffan Johansson.

Samtidigt är han noga med att poängtera att det alltid måste ske frivilligt för varje enskild individ med hjälp av uppmuntran istället för tvång.

– Man ska inte underskatta vad en stimulerande arbetsplats kan göra för sin personals hälsa. Skapar man en flexibel och uppmuntrande miljö som gör att medarbetarna lättare kan få ihop sitt livspussel, så minskar också stress och sjukskrivningar, avslutar Staffan Johansson.