Career Sweden – för nyanländ kompetens

Career Sweden är en rekryteringstjänst för arbetsgivare att nå och ta tillvara den outnyttjade kompetens som finns bland utrikesfödda akademiker. Initiativet är framtaget av Amendo och Incluso som ett steg i processen att underlätta för nyanlända akademiker att påbörja och bygga sin karriär i Sverige.

career sweden

Inom flertalet yrkesgrupper råder stor kompetensbrist samtidigt som det finns en stor andel högskoleutbildade bland de som söker sig hit. Många har just den utbildning och kompetens som det råder brist på men trots det är det svårt att komma in på arbetsmarknaden. Career Sweden vill skapa en möjlighet för arbetsgivarna att nå och ta tillvara denna grupp genom att erbjuda rekryteringstjänster till en kvalificerad praktik. I tjänsten ingår också coachning, fadderskapsupplägg och handledning för att underlätta för arbetsgivaren i sitt inkluderingsarbete.

– För oss på Amendo är det här helt rätt satsning. Vi har sedan länge arbetat med kompetensbaserad rekrytering och samtidigt känt att vi vill ta ett mer aktivt steg mot att säkerställa mångfald i vårt kandidaturval. Vi hoppas kunna hjälpa företag att se alla fördelar som medarbetare med olika bakgrunder tillför och samtidigt ta tillvara på all den kompetens som finns i landet, säger Susanne Bagger, VD på Amendo.

Tillsammans hittar vi internationella talanger inom ekonomi, bank, finans och försäkring

Kandidaterna har starka akademiska meriter och kvalifikationer för olika roller inom ekonomi, bank, finans och försäkring. Exempel på kompetenser kan vara aktuarier, statistiker, analytiker, controllers och systemvetare.

Incluso har drygt tio års erfarenhet av att arbeta med nyanlända utrikesfödda akademiker och av att matcha dem på arbetsmarknaden. Tillsammans med Amendos expertis av rekrytering inom ekonomi, bank, finans och försäkring ger Career Sweden ett effektivt sätt för arbetsgivare att hitta efterfrågade kompetenser och öka den kulturella mångfalden bland sina anställda.

– Vi är jätteglada att vi i Amendo funnit ett företag som liksom vi vill göra avtryck. Med Career Sweden hoppas vi att många fler, i vår ständigt växande kandidatpool, får arbeten som motsvarar deras kompetens, säger David Lundborg, VD på Incluso.

Läs mer om Career Sweden här!