Executive Search - så går det till

Amendo Executive Search är en renodlad och nischad searchprocess där vi aktivt söker upp kandidater med rätt kompetens och profil för den aktuella tjänsten. Vår nisch innebär att vi i kombination med att kontinuerligt träffa kandidater vars kompetens vi vet är attraktiv på finansmarknaden, också själva har operativ erfarenhet inom ekonomi, bank, finans och försäkring. Vi har därför ett mycket stort nätverk i branschen att använda oss av vid dessa uppdrag. 

Vi agerar som våra kunders förlängda arm och eftersträvar en stor insikt i våra kunders affär samt ett korrekt bemötande av alla kandidater som kontaktas.

Vår Executive Search-process

Vi har en tydlig och väl beprövad process som vi alltid använder vid Executive Search-uppdrag. Kortfattat innebär vår process att våra konsulter i samarbete med en researcher gör en kartläggning av marknaden utifrån en väl specificerad kravprofil, vilken vi tagit fram tillsammans med dig som kund. Vår kartläggning genererar en Long-list av kandidater där samtliga kontaktas för aktuell tjänst. De kandidater som stämmer överens med kravprofilen intervjuas och presenteras alltid muntligt och skriftligt till kunden. På slutkandidat genomför vi alltid personlighetstester samt problemlösningstest. Vi är er även behjälplig vid en bakgrundskontroll.

Kontakta oss gärna för mer information om varje steg.