Executive Search

Vid rekrytering av chefer, specialister och andra nyckelpersoner till högre befattningar behövs ofta en annan typ av process än vid vanliga rekryteringar. Med många års erfarenhet av att hitta rätt kompetens inom vår nisch ekonomi, bank, finans och försäkring på ledande och betydelsefulla positioner, har vi tagit fram tjänsten Executive Search. Tjänsten innebär att vi aktivt söker upp och kontaktar aktuella kandidater bäst lämpade för vår kunds specifika verksamhet.

EXECUTIVE SEARCH KAN VARA DEN MEST LÄMPADE REKRYTERINGSMETODEN NÄR:

 • den kompetens som söks är så specifik att antalet lämpliga kandidater är begränsat
 • de kandidater man vill attrahera sannolikt inte aktivt själva söker nytt arbete
 • det av olika skäl är konfidentiellt att kunden rekryterar
 • en professionell bearbetning behövs för att väcka intresse hos utvalda personer

Referensuppdrag inom ekonomi, bank, finans och försäkring

Vår expertis ligger i chefs- och ledningsroller samt specialister inom ekonomi, bank, finans, försäkring och IT. Nedan följer ett urval av de tjänster som vi har rekryterat genom Executive Search.

 • Data Protection Officer till ICA Gruppen
 • Chief Digital Officer till Alandia
 • CFO till Wasa Kredit
 • Försäljningschef till Länsförsäkringar Mäklarservice
 • Senior Bolagsaktuarie till Folksam Liv
 • Forskningsansvarig till Länsförsäkringsbolagens Forskningsfond
 • Chef IT Infrastruktur, Länsförsäkringar
 • Compliance Officer, Trustly
 • Försäkringschef, Länsförsäkringar Gotland
 • Group Financial Control, Humlegården
 • Head of Compliance, Legal and Operational Risk, Exceed Capital
 • Kreditchef, Skandiabanken
 • Kreditförvaltare, Skandia Investment Management
 • Manager E-commerce, Santander
 • Noteringschef, NGM
 • PUL-specialist, ICA Gruppen
 • Senior jurist inom AML, Länsförsäkringar
 • VD, Exceed Capital

Vill du veta mer?

Är du intresserad av att höra om hur Executive Search kan hjälpa dig i din rekrytering? Kontakta oss gärna så berättar vi mer.