Second Opinion

När ni står inför att tillsätta en kritisk tjänst och vill få en tydlig bild av kandidaternas styrkor och utvecklingsområden kan Amendo hjälpa er att få ett brett beslutsunderlag i val av rätt kandidat. Amendo fungerar som ett strategiskt stöd vid person- och kapacitetsbedömning av interna och/eller externa kandidater.

Arbetet tar sin utgångspunkt i en diskussion med er kring organisationen, kulturen och tjänsten. En kravprofil tas fram för att tydliggöra vilka egenskaper som skall mätas och utvärderas och intervju- och teståterkopplingsarbetet fokuseras på kritiska framgångsfaktorer för tjänsten.

INNEHÅLL

  • Framtagande och/eller genomgång och diskussion av kravprofil
  • Djupintervju
  • Arbetspsykologiska tester (personlighets- samt problemlösningstest). Testresultaten återkopplas och valideras med kandidaten i samband med djupintervjun.
  • Återkoppling av kandidatens profil till kund

Om ni önskar erbjuder vi även en skriftlig kandidatrapport, där vi tydliggör kandidatens styrkor och utvecklingsområden samt ger förslag på individanpassat ledarskap för den nya medarbetaren.