Så arbetar vi

Hållbar rekrytering

På Amendo jobbar vi med kompetensbaserad rekrytering, vilket är en strukturerad metod där den efterfrågade kompetenser styr rekryteringsprocessen vilket främjar både mångfald och rättvisa. Metoden gör att andra irrelevanta faktorer och subjektivt tyckande elimineras så långt det är möjligt. I alla delar av rekryteringsprocessen strävar vi efter att attrahera rätt kompetens oavsett ålder, kön eller etnicitet. Vi vill utmana både oss själva och våra kunder i att våga tänka utanför normen och värdesätta olikhet i yrkes- och livserfarenhet. Vi ser mångfald som en tillgång i alla våra rekryteringar, och arbetar aktivt med att nå ut till olika målgrupper och rekryteringskanaler.

Amendos rekryteringskonsulter är utbildade och tränade i personbedömning. Genom att ta reda på kandidaternas kapacitetsmässiga och personlighetsmässiga grundförutsättningar kan de bedöma huruvida en person har bättre eller sämre förutsättningar att långsiktigt leva upp till ett antal mål och beteendeförväntningar.

Funktionell kompetens

Person – Job – Fit
Vi hjälper våra kunder att hitta de kandidater som har de kunskaper och erfarenheter som krävs för att utföra arbetsuppgifterna.

Potential

Egenskaper och logisk förmåga
Det bästa sättet att förutspå hur en person kommer att bete sig i en arbetssituation är att kartlägga hur kandidaten har betett sig i liknande situationer tidigare. 

Hållbarhet

Person – Organizational Fit
Samstämmigheten mellan en individs önskemål, värderingar och behov med en organisations värderingar, kultur, mål och strategier.