Rekryteringsprocessen

Behovsanalys → Kravprofil

Vår process startar med att en av Amendos rekryteringskonsulter gör en behovsanalys tillsammans med kunden. Behovsanalysen sammanfattas i kravprofilen, som är en av de absolut viktigaste delarna i en rekryteringsprocess och utgör karta och kompass under hela processen.

Syftet med mötet är att vi skall få förståelse för den rådande situationen, framtiden, affärskulturen, ledarskapet, utmaningar i tjänsten, ansvarsområden och kritiska kompetenser som krävs för att prestera väl och trivas i rollen.

Sökmetoder

På Amendo jobbar vi oftast parallellt med olika sökmetoder.

Annonserad rekrytering - Detta är en rekryteringsmetod som innebär att vi i första hand attraherar motiverade kandidater. De söker sig själva till ett specifikt uppdrag i konkurrens med andra kvalificerade kandidater.

Aktivt sökande - rekryteringskonsulten söker aktivt efter kandidater i olika nätverk. Vi letar i Amendos egna databas, som består av tiotusentals kandidater som alla vill arbeta inom bank, finans, försäkring eller ekonomi. Rekryteringskonsulten söker även i sina personligt uppbyggda och vi har full licens att söka i öppna nätverk såsom LinkedIn och Monster. Givetvis utnyttjar rekryteringskonsulten även möjligheten att ta del av kandidater i kollegors aktiva processer. Vi arbetar även aktivt med tips inom/från vårt nätverk.

Rätt kandidat

Vi använder oss av en strukturerad bedömningsprocess som grundar sig i kompetensbaserad intervjuteknik. Med en tydlig process och metod blir vi träffsäkra, effektiva och rättvisa. Vi får på ett strukturerat vis fram vilka kandidater som kan tänkas trivas, passa in och därmed även lyckas i en speciell miljö och roll. Det bästa sättet att förutspå hur en person kommer att bete sig i en arbetssituation är att kartlägga hur kandidaten har betett sig i liknande situationer vid tidigare tillfällen. Vi samlar bevis för kandidaternas beteenderepertoar och kan på så vis förutsäga potential och framgångsfaktorer. Vid rekrytering av chefer och mer komplexa tjänster använder vi genomgående både personlighetstest och begåvningstest i rekryteringsprocessen.