Långt samarbete med Skandia Liv

Marie Horvath, chef för Securities Operation på Skandia Liv

Skandia Liv Kapitalförvaltnings (SLK) samarbete med Amendo sträcker sig långt tillbaka och sedan några år tillbaka ingår Amendo i Skandias ramavtal. 

– Vi har anlitat Amendo för både rekrytering och förmedling av konsulter. Amendo kan vår affär ordentligt och vet vilka behov vi har. Att använda en extern part blir mer lönsamt och genomarbetat så det tjänar vi på i längden, berättar Marie Horvath, chef för Securities Operation på SLK.

Policyn på Skandia Liv är att alltid först söka internt efter personal men när de söker specialister kan det vara svårare att hitta rätt person. Då har de valt att samarbeta med Amendo.

Processen med Amendo

Tillsammans diskuterar vi detaljer kring tjänsten och skapar en målprofil på personen vi söker efter. Utifrån den skrivs sedan annonsen. Amendo gör den första grova gallringen av ansökningar och väljer ut och träffar ett 20-tal personer. Dessa minskas sedan ner till en handfull kandidater som presenteras för bland andra Marie Horvath, som i sin tur väljer ut den som passar bäst.

”En i gänget”

När det börjar ny personal inom Securities Operations får den nyanställda en upplärningsplan som sträcker sig några veckor framåt. På det sättet går det snabbare att komma in i jobbet. På avdelningen arbetar man också med tydliga riktlinjer om vilka arbetsuppgifter som förväntas utföras och dessa följs upp regelbundet.

– Jag tror att det är viktigt att få konsulten att känna sig som "en i gänget" genom att till exempel få följa med på någon gemensam aktivitet. Då bidrar de med mer och förstår helheten, menar Marie.

En stark relation

Amendo och Skandia Liv Kapitalförvalting har byggt upp en stark relation där det finns utrymme att vara tydlig och flexibel.

– Jag tror att en rekryteringsfirma tjänar mycket på att sätta sig in i sin kunds verksamhet, kultur och arbetssätt, precis som Amendo gör, säger Marie. Då når vi snabbare vårt mål att hitta optimal personal, avslutar hon.

Om Skandia Liv

Skandia Liv är ett av marknadens ledande livförsäkringsbolag i Sverige och är verksamt både inom privat och inom tjänstepensionsområdet. Skandia Liv Kapitalförvaltning (SLK) är den enhet inom Skandia Liv som sköter förvaltningen av Skandia Livs tillgångar.

Till Skandia Liv