Trägen vinner FOREX Bank

En gång om året åt vi lunch ihop och pratade om utmaningar och hur Amendo kunde hjälpa till. Till sist var tiden rätt och vi har nu ett långsiktigt samarbete tillsammans med FOREX Bank och säkerställer tillgången på kompetent personal under en längre tidsperiod. 

I början av 2000-talet fick Ann Surtell, HR Chef på FOREX Bank kontakt med Amendo när en av grundarna bjöd henne på lunch och berättade om verksamheten. Ann arbetade då på värdepapperscentralen VPC AB. Inget behov fanns just då, men efter fortsatt kontakt under de kommande åren var tiden plötsligt rätt.

– Amendo är duktiga på att jobba långsiktigt med sina kunder, säger Ann Surtell. Även om jag inte behövde deras tjänster från start var det en självklarhet för mig att kontakta Amendo när jag sedan behövde rekrytera.

Lär känna kunderna

FOREX Bank är i en uppbyggnadsfas där de utvecklar sin bankverksamhet. Ann berättar bland annat om en jobbannons där Amendo hjälper till med gallringen av sökande kandidater. ”Ge oss 1,5 år och vi ger dig en attraktiv karriär” lyder rubriken på annonsen. Det har redan kommit in 200 sökande och Ann tänker långsiktigt.

– Amendo vet precis vad FOREX står för. De är väldigt bra på att lära känna sina kunder så vi hoppas på att få in fler kompetenser än vi behöver just nu för när en tjänst tillkommer eller sedan blir ledig kan vi använda vår egen personal.

Låt rekryteringen ta tid

Ann poängterar vikten av att tänka igenom en rekrytering och skriva en ordentlig kravprofil.

– Det är bättre att en rekrytering får ta lite tid och att vi får fram rätt person, säger hon. Men när det gäller bemanning är det tvärtom, då har vi ju ofta ett akut behov att täcka. Här är Amendo snabba med leveransen och duktiga på att matcha kompetensen med våra behov.

Snabba fakta om FOREX

  • Startade 1927 i en frisersalong
  • 1965 tog de över växlingsverksamheten hos SJ
  • Beviljades tillstånd att bedriva bankrörelse 2003
  • Omsatte över 40 miljarder 2008, utöver valutaväxlingen
  • Har över 110 bankbutiker i hela Norden

Till FOREX egna webbplats