Rekrytering och uthyrning av unga talanger

Genom att rekrytera eller hyra in studenter och unga akademiker har du möjlighet att fånga upp talanger som befinner sig i början av sina karriärer. Våra konsulter är nyutexaminerade eller studerar fortfarande på universitet eller högskola och är alla inom bank- och finanssektorn. Det innebär att de har färska kunskaper inom branschen som de tar med sig in i verksamheten.

Studentkonsulter - en uppskattad lösning

Att hyra en eller flera studentkonsulter brukar vara en uppskattad lösning och passar när man exempelvis behöver extra bemanning under arbetstoppar eller ledigheter. Vi ser till att utbytet mellan arbetsgivare och konsult blir så givande som möjligt. Inte alltför sällan är våra konsulter så uppskattade att de får fortsatt förtroende hos våra kunder och blir anställda!