Chefs- och grupputveckling

Chefer och arbetsgrupper behöver ständig utveckling för att effektivt bidra till sin organisations tillväxt och resultat. Det hjälper vi till med genom vår kompetens inom kommunikation, ledarskap, förändringsprocesser och gruppdynamik. Amendo Advantage har branschkunskap och insikt i våra kunders speciella krav och förutsättningar.

Ledarskap som förbättrar effektiviteten

Din verksamhet är alltid vår utgångspunkt. Våra insatser bidrar till att förbättra effektiviteten för dig och din organisation. Advantage hjälper enskilda chefer och chefsgrupper att utveckla sina kommunikativa egenskaper och ytterligare förbättra resultatet av sitt ledarskap. Vi arbetar även med att utveckla arbetsgrupper inom områden som bemötande, förändring, ansvar och utveckling.

Nedan följer några exempel på vad vi tidigare hjälpt våra kunder med:

För chefer

 • Det dynamiska chefskapet
 • Leda med Lean
 • Konflikthantering; strategi & praktik
 • Kommunikation i förändring
 • Chef på distans

För arbetsgrupper

 • Gruppens befogenheter & ansvar
 • Arbetsgruppers dynamik
 • Bemötande & kommunikation
 • Arbetssätt för grupper med geografisk spridning
 • Konflikthantering
 • Effektivitet vid förändring
 • Ledningsgruppsutveckling
 • Försäljning & Service

Kontakta gärna Erika Brännström för mer information kring hur Advantage kan hjälpa dig och din organisation.

Skicka en intresseanmälan eller anmäl dig till någon av våra seminarium eller utbildningar direkt.