Våra värderingar

 

Amendos värdeord ska genomsyra hela vår verksamhet och ambitionen är att alltid försöka leva efter dem. Värdeord handlar i hög utsträckning om handlande och agerande och hur vi möter våra kunder, och varandra.

Kund- och affärsorienterad 

Hos oss bygger ett gott kundsamarbete på personliga relationer och ett långsiktigt förhållningssätt. Vi ansvarar för att projekten drivs mer än tillfredsställande genom träffsäkra analyser som skapar förtroende genom ärlighet och pålitlighet. Vi ska identifiera och hjälpa våra kunder att se gemensamma möjligheter och skapa mervärde.

Entreprenörskap

Vi driver våra affärer med en inre glöd som gör att vi ständigt söker nya utmaningar. Vi ser möjligheter och nöje där andra ser problem. Genom att vara flexibla och öppna för nya idéer hittar vi ständigt fyndiga lösningar för oss själva och för våra kunder. I kundens dilemman får vi utlopp för vår fulla kreativitet. På så vis kan vi hjälpa våra kunder upptäcka vägar de annars inte skulle finna.

Kvalitetsfokus

Vi konkurrerar med kvalitet snarare än kvantitet. Det gör att vi är omsorgsfulla i att:

  • välja våra kandidater med fingertoppskänsla
  • granska våra analyser eftertänksamt
  • bearbeta grundligt det skriftliga materialet vi lämnar ifrån oss
  • hålla oss uppdaterade i aktuella frågor rörande kundens affärsverksamhet och omvärld

Kunden kan alltid förvänta sig hög kvalitet och det bygger vår självkänsla och ökar vår arbetsglädje. Det skapar i sin tur en positiv spiral som ökar kvaliteten ytterligare.

Eget ansvar

Vi tror på eget ansvar i det dagliga arbetet och att var och en driver sitt eget arbete framåt på ett professionellt, strukturerat och välplanerat sätt. Att ta eget ansvar innebär också att försöka hitta egna lösningar på problem och undvika att delegera uppåt. Var och en är drivande i sin egen kompetensutveckling. Självkänslan och inspirationen ökar när varje medarbetare ansvara för att utmana sig själv. Alla är med och bygger upp det förtroende vi vill att kunderna ska ha för Amendo.

Laganda

Vår arbetsplats genomsyras av en god laganda - vi ställer upp för varandra. Tillsammans strävar vi efter att skapa en produktiv och sporrande arbetsmiljö. På Amendo respekterar vi andra människor och visar acceptans för att alla inte är lika. Vi skapar ett genuint arbetsklimat genom att dra nytta av var och ens egenskaper på bästa vis. Med en god kommunikation berättar vi för varandra om de uppdrag vi haft och saker vi lärt oss. Vi är prestigelösa, vänliga, uppmuntrande och ger varandra goda råd.