Socialt engagemang

My Dream Now

Amendo har ett partnerskap med My Dream Now, ett socialt företag vars främsta syfte är att göra något konkret åt utanförskap och ungdomsarbetslöshet. My Dream Nows företagsidé är att frivilliga från arbetsliv och högskola inspirerar högstadie- och gymnasieelever att hitta vägar till jobb och drömmar. Områden med högst potential, det vill säga där det idag råder hög arbetslöshet, prioriteras.

Från Amendos sida är syftet främst att arbeta med social hållbarhet och nå ökat engagemang från anställda. Det är ett sätt för oss att bidra till mångfald i arbetslivet genom att medarbetarna får ökad förståelse för Sverige idag. Vi hoppas kunna inspirera och motivera ungdomar till att nå sina drömmar och vara bra förebilder för vår framtid.

Se gärna filmen om vårt samarbete.