29 maj 2017

Välkommen på frukostföreläsning om GDPR och dataskydd!

Amendo Stockholm har härmed äran att bjuda in dig på en frukostföreläsning om den nya tidens krav på dataskydd med dataskyddsexperten Filip Johnssén.  

Datum & tid: 1 juni kl 7.30-9.00

Plats: Amendo, Humlegårdsgatan 17, vån 6

Filip Johnssén är Group Privacy Manager på Sandvik och ansvarar för deras globala privacy compliance-program som inkluderar alla 130+ länder som de är verksamma i. Han har arbetat med privacy och dataskyddsfrågor specialiserat de senaste 9 åren och utkommer i år med boken ”Privacy Principles and Data Protection Practices: A Professional's Guide to EU GDPR”.

- Många företag har tidigare inte arbetat aktivt med frågor kring dataskydd och ligger därför redan nu långt efter i förhållande till dagens krav. Information är ofta den största tillgången som ett bolag har, något som börjar bli verklighet även inom produktionsindustrin. Då en stor del av detta ofta utgörs av personuppgifter kommer vi få se större fokus på att skapa förtroende hos de enskilda individer vars uppgifter ett bolag vill bearbeta. Bolag behöver förstå vad det nya rättsliga landskapet innebär och att det inte är något som fixar sig självt utan att det krävs resurser för att sätta upp ett system som omhändertar dessa frågor på lång sikt, säger Filip Johnssén.

Frukost och registrering börjar kl 7.30. Föreläsningen startar kl 8.00.

Vänligen osa till Asa.Ollert@amendo.se senast onsdag 31 maj.

Varmt välkommen!